Sunday, December 13, 2009

Silverlight 4 och ESRI ArcGIS Server Silverlight API.

Såg denna intressanta video http://www.eriknyberg.net/post/2009/11/28/Silverlight-4-and-ArcGIS-Server-e28093-Drag-and-drop-files.aspx som visar hur man kan lägga in shapefiler i Silverlight 4 mha Drag and drop. Hur coolt som helst :)

No comments: