Sunday, March 28, 2010

CAB och ArcGIS Engine.

Har varit lite dålig på att blogga på ett tag och det beror på att jag har senaste veckorna förkovrat mig och jobbat åt en kund med att testa Microsoft Pattern&Practicies Composite UI Application Block CAB med ESRIs ArcGIS Engine AGE. Mest för att verifiera hur en tänkbar design skulle kunna se ut, samt när olika delar av CAB vi behöver användas för att lösa så att vi kan skapa en applikation som blir Composite med fristående moduler. Under processens gång så har jag hittat många bra resurser för CAB. Den bästa resursen från Microsoft är en PDF som Designing Applications using CAB & the Smart Client Software Factory som ingående beskriver delarna i CAB, det är lätt att det blir begrepps förvirring med så många nya begrepp. Samma typ av information finns även på MSDN library Composite UI Application Block. När det gäller att ingående beskriva hur man använder CAB så tycker jag att man ska läsa Rich Newman men även Jeremy Miller som beskriver grundläggande vilka design patterns CAB gänget använt och varför man vill använda vissa patterns när man skapar composite applikationer. Vid skapandet av designprototypen så har vi kunnat identifiera att det kommer att gå att isolera karthanteringen i specifika moduler vilket gör att bara vissa utvecklare kommer vara tvungen att ha utvecklarlicener för AGE samt att man enkelt kommer kunna byta ut ArcGIS Engine mot något annat om man skulle vilja det. Känner mig taggad att testa att byta ut Engine mot ESRI WPF API:er mot REST, bara för att visa att det går.