Sunday, March 26, 2006

Mind Map

Jag använder sen några år tillbaka Mind Map http://en.wikipedia.org/wiki/Mind_mapping som en metod för att komma ihåg, dokumentera och bli mer kreativ. Anledningen till att jag började var att vi under ett väldigt pressat projekt hamnade i ekorrhjul där buggarna som vi rättade genererade fler buggar som när dom rättades skapade ytterliggare buggar. Det gick inte från dag till dag att komma ihåg vad man gjort igår. Så för att strukturera mig själv så köpte jag en bok: "The Mind Map Book : How to Use Radiant Thinking to Maximize Your Brain's Untapped Potential" http://www.amazon.com/gp/product/0452273226/sr=8-1/qid=1143372947/ref=pd_bbs_1/002-3983486-0205611?%5Fencoding=UTF8 Det visade sig att detta tillsammans med vissa andra förändringar gjorde att vi klarade av att hålla ett högt tempo men samtidigt ha koll så att inget missades. Idag vet jag inte hur man kunde klara sig utan detta verktyg speciell under studietiden skulle det ha varit bra att ha.

MindManager http://www.mindjet.com är ett grymt bra verktyg som gör det möjligt att även använda en Mind Map som grund för att göra t.ex. Word dokument eller PowerPoint Presentationer. Man får en bra överblick över hur dokumentet är strukturerat och kan med en knapptryckning skapa ett dokument. Kombinerar man det med ett verktyg som heter SnagIt http://www.techsmith.com/ så kan man skriva väldigt bra beskrivningar för GUI applikationer.

Saturday, March 25, 2006

Tips på kompetenshöjande webcasts

Detta är några webcast serier som jag laddat ned och håller på att gå igenom:

Modern Software Development: Use Visual Studio 2005
http://www.microsoft.com/events/series/modernsoftdev.mspx

Introduction to SQL Server 2005 Reporting Services
http://msevents.microsoft.com/cui/eventdetail.aspx?eventID=1032282904&Culture=en-US
http://msevents.microsoft.com/cui/eventdetail.aspx?eventID=1032283015&Culture=en-US
http://msevents.microsoft.com/cui/eventdetail.aspx?eventID=1032283021&Culture=en-US
http://msevents.microsoft.com/cui/eventdetail.aspx?eventID=1032283045&Culture=en-US
http://msevents.microsoft.com/cui/eventdetail.aspx?eventID=1032283053&Culture=en-US
http://msevents.microsoft.com/cui/eventdetail.aspx?eventID=1032283060&Culture=en-US
http://www.microsoft.com/events/series/sqlserverbi.mspx

SQL Server 2005

Har varit på kurs för att uppdatera mig på vad som är nytt i SQL Server 2005. Till skillnad mot många andra produkt uppgraderingar man sett så känns det som att denna verkligen är fullmatad med nyhter som kommer att göra livet lättare för oss utvecklare. Nytt är bl.a.
  • T-SQL har fått Ranking, Pivot, Unpivot, try catch, CTE (Common table expressions) mm.
  • CLR integrationen dvs det går att bygga procedurer mm i .Net. Fördelen är att man kan avända T-SQL till det som det är bra på och .Net på mer CPU krävande loopar mm.
  • XML datatyp, spara XML som XML i tabellerna och sök med XQuery för att hitta och ändra information i databasen.
  • Service broker, som att ha MSMQ i databasen, perfekt för asynkrona uppgifter.
  • Native HTTP Endpoints, publicera en webservice direkt i SQL Servern (Ingen IIS krävs.)
  • Reporting Services, Custom report items http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms345231(SQL.90).aspx. Model builder mm.
  • Notification Services, lägga upp subscribers som notifieras då förändringar sker i datat så att man kan uppdatera klienter då förändringar sker, utan att behöva polla informationen.
  • Integration Services, som att ha Biztalk i databasen... Upp hottad DTS som gör det möjligt att loopa mm genom att göra drag och släpp i GUI vilket gör det enormt kraftfullt.

Thursday, March 16, 2006

web project i VS2005

En intressant sak i VS2005 är att MS valt att ta bort webproj filen, vilket gör det lite knepigt hur man ska hantera att lägga till referenser i GAT. referenserna hateras på detta sätt http://geekswithblogs.net/pag/archive/2005/09/15/53875.aspx vilket skapa vissa problem, som tur är så finns det ett sätt att hantera detta programmerings genom att använda den ej dokumenterade wswebsite.interop för att lägga till referenser http://custom.programming-in.net/articles/web/.net.Framework.2.0/VsWebSite.Interop/type.asp använde reflector http://www.aisto.com/roeder/dotnet/ för att förstå hur den fungerade och kunde till sist få det att fungera.

GAT Guidance Automation Toolkit

Har senaste veckorna suttit och pysslat med ett GAT paket för att automatisera så att vissa referenser alltid ska komma med när man skapar ett nytt projekt. Började jobba mad mallar i VS2005 men det visade sig vara svårare än väntat att göra vissa saker i mallarna bla hantering av web site projekt känndes omöjliga att få till. projekt filen har av någon anledning tagits bort i VS2005. Hittade dock ett intressant paket som kunde utföra det jag ville göra GAT (Guidance Automation Toolkit) .

Finns att ladda ner här http://msdn.microsoft.com/vstudio/teamsystem/workshop/gat/default.aspx
Man behöver GAT för att generera peketen men endast GAX (Guidance Automation Extensions) för att använda paketen. Fördelen med GAT är att man kan skapa paket och script som hjälper till så att man akn skapa ett arbetsflöde som är förenklat. Man får ett gemensamt projekt som hanterar generering av solutions, projekt, items samt snippets mm. Mer information finns här http://www.guidanceautomation.net/cs/default.aspx

.Net XsdClassesGen

Sökte information om hur man kan generera klasser på samma sätt som man genererar typade dataset från ett xsd-schema. Det visade sig att detta stöd saknas i Visual Studio 2005 hittade dock denna custom tool som gör just detta http://www.sellsbrothers.com/tools/#xsdClassesGen. Detta görs genom att xsd.exe körs i bakgrunden med rätt växlar men allt sker inne i VS vilket är precis vad jag ville. Observera att portningen till VS 2005 finns här http://dotnetjunkies.com/WebLog/appeng/archive/2004/11/04/31021.aspx
Har problem med åäö i schemat och det verkar inte bero på xsd.exe ska kolla mer på det kan vara hur filerna hanteras i XsdClassesGen...

Wednesday, March 15, 2006

Visual Studio 2005 Add-Ins

Ska försöka blogga lite, länge sen sist, har senaste veckorna implemeterat ett stöd för felhantering som hanteras via Visual Studio Add-Ins. Dessa skapas enkelt i VS och debugging mm är simpelt, se MSDN för info om detta. En sak som inte är så bra är stödet för deployment. Hade dock tur och hittade denna beskrivning http://les_knowdotnet.blogspot.com/2006/02/i-have-just-uploaded-netrefactor2005.html som fungerar perfekt för att lägga in Add-Ins på målplattformen.