Wednesday, August 25, 2004

Prestanda i MOJava

Fick en aha upplevelse igår, problemet med prestandan i våra applikationer verkar bero på flera olika saker. Jag hade fått för mig att det var alla temporära objekt som skapades som gjorde att GC kördes och att GC påverkade CPU:n negativt. Fick ett tips av en kollega att slå av GC i OptimizeIt och kontrollera om det var samma beteende på applikationen då, det var det! Alltså är det prestandan i MOJava:s API för pannorering som kräver väldigt mycket CPU tid. Fick ett anna tips som gjorde att vi fick ned minnesuttnyttjandet ordentligt. Genom att lägga in en System.gc() varje gång en panorering sker så halverades minnesutnyttjandet i heapen, eftersom vi då tar bort temorära objekt som skapas under panoreringen. Nu återstår det bara att få rätsida på CPU användningen. Borde gå att hatera med prioritering av processer i operativet.

Monday, August 16, 2004

Prestanda i MOJava.

Vi jobbar just nu med att förbättra prestandan i en av våra MOJava applikationer, problemet är att MOJava utnyttjar för mycket minne och CPU kraft i en applikation som är realtivt enkelt uppbyggd med endast ett Map objekt och som vi laddar in en ett projekt (AXL) med lokala vektor och raster lager. Vi har fått ett tips av ESRI att kolla upp det går att lösa med de server API som följer med i MOJava2.0. Vi får väl ser hur det går.