Saturday, January 29, 2011

Demo på G: ArcGIS for WP7

Håller på och bygger en liten Demo inför en presentation som vi ska hålla nästa vecka... En kort preview:

Huvudfönstret:
Först bygger man en prototyp i (Microsoft Expression Blend) SketchFlow.


Skapa nytt objekt:


Sen "the real deal" mha ArcGIS for WP7:

Sunday, January 16, 2011

error : Whitespace is not allowed after end of Markup Extension.

Ibland får man knepiga fel som man inte direkt förstår vad dom beror på. Sitter och går igenom Hands On Labbarna för Windows Phone 7. Fick felet "error : Whitespace is not allowed after end of Markup Extension." när jag byggde projektet efter att ha suttit och matade in lite XAML kod i VS2010. Hittade felet till sist det beror på att man råkat slå in ett mellanslag i ett attribut:

 <StackPanel Orientation="Vertical" Width="{Binding Width, ElementName=View} ">  

Skall vara:

 <StackPanel Orientation="Vertical" Width="{Binding Width, ElementName=View}">  

Wednesday, January 12, 2011

Error: Name 'InitializeComponent' is not declared.

Satt och labbade lite med Prism och konverterade Hello World exemplet från C# till VB.Net. När jag fick problem med felmeddeladet "Error: Name 'InitializeComponent' is not declared." visade sig ha med Namespace bytet jag gjort i klassen.

Tänkte att det kan vara en idé att berätta att det finns en lösning för det ifall någon annan råkar ut för samma problem någong gång, se isf detta inlägg på Silverlight forumet: http://forums.silverlight.net/forums/p/91690/211761.aspx