Saturday, January 29, 2011

Demo på G: ArcGIS for WP7

Håller på och bygger en liten Demo inför en presentation som vi ska hålla nästa vecka... En kort preview:

Huvudfönstret:
Först bygger man en prototyp i (Microsoft Expression Blend) SketchFlow.


Skapa nytt objekt:


Sen "the real deal" mha ArcGIS for WP7:

No comments: