Monday, August 31, 2009

Arena 42

Xlent och Ivar Jacobsson finns på Arena42, kom och snacka Essup med Ivar! Mer info finns här:
http://kampanj.xlent.se/arena42/

Tuesday, August 18, 2009

Replikering av geodatabase i ArcSDE.

Har suttit och läst igenom hur man sätter upp och replikerar geodatabaser i ESRI ArcSDE. Mycket bra kapitel om detta finns här:
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=Understanding_distributed_data
Verkar finnas några om och men som är viktiga att komma ihåg att man måste ha en ArcSDE som parent och child om det ska gå att sätta upp en en- och tvåvägs-replikering, annars så fungerar det bara att ha en checkout replikering. Sen trycker dom på att man ska ha koll på sitt senario gång på gång i texten, så jag antar att det kan bli struligt om man vill byta replikeringsmetod i efterhand.

Har även kollat upp hur man i ArcObjects kan trigga igång en synkronisering och det verkar vara busenkelt: http://resources.esri.com/help/9.3/ArcGISDesktop/dotnet/8280cca2-b4cf-4d37-8b28-4ee02aaf37e5.htm