Friday, June 11, 2010

Debugga fel på beroenden mellan olika assemblys.

När man jobbar med stora .Net-projekt eller .Net-projekt som laddar assemblies via t.ex. CAB, så kan det vara svårt att se vad som går fel, när man får ett felmeddelande som säger att följande assenbly inte kan laddas. Hittade en bra beskrivning av ett verktyg som heter fuslogvw.exe Se MSDN: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/e74a18c4(VS.71).aspx som man kan använda för att spåra den har typen av fel.

Outlook via HTTP frånkopplad hela tiden i Windows 7.

Har haft problem med att få Outlook att koppla sig till Exchange servern via HTTP enda sen jag installerade om min XP maskin med windows 7. Frågade en kollega och han sa att det var något problem i Vista med RPC och att det var en registernyckel som man skulle ändra. Så jag googlade lite på det och hittade lösningen:
Error messages when you try to connect Outlook 2007 to Exchange Server: "The action cannot be completed" or "Your Microsoft Exchange Server is unavailable" or "Cannot start Microsoft Office Outlook"

Outlook 2007
Click Start, click Run, type regedit in the Open box, and then click OK.
Locate and then click the following subkey:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\RPC
On the Edit menu, point to New, and then click DWORD Value.
Type DefConnectOpts, and then press ENTER.
Right-click DefConnectOpts, and then click Modify.
In the Value data box, type 0, and then click OK.
Exit Registry Editor.
http://support.microsoft.com/kb/913843/en-us