Monday, October 26, 2009

IntelliTrace i VS2010

Lyssnade på en presentation där dom nämnde att det skulle gå att titta på variabler så som dom såg ut vid exekveringen, dvs kunna backa tillbaka i callstacken och se hur variablerna så ut vid ett anrop. Har gogglat lite och hittat lite material om detta Historical Debugging eller IntelliTrace som det heter nu i o med VS2010 Beta2. Här finns en bra genom gång av detta http://blogs.msdn.com/habibh/archive/2009/09/21/coverage-of-the-visual-studio-2010-historical-debugger.aspx Lite synd är att det bara verkar fungera att spara information i från en applikation som startas med VS eller med MS Test applikationer, Jag skulle vilja bygga in detta i min egen applikation så man kan spåra dom fel som inte går att fånga i debuggern. Ska kolla mer på detta senare...

Wednesday, October 21, 2009

Se vilka filer som är utcheckade i TFS.

När man ska merga från utvecklings-grenen i TFS till release-grenen, så är det viktigt att filerna är inchekade. TFS verkar sakna möjligheten att kontrollera vilka som har filer utcheckade/förändrade. Lite gogglade på Internet gav dock detta blogginlägg http://blog.markjordan.org/archive/2008/03/13/64.aspx

Så om ni är som jag lite utav VSS och TFS-polis och gärna vill att saker ska vara incheckade kolla era projekt med:
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\Common7\IDE\tf.exe status $/myProject /user:* /recursive /login:myDomain\myUsername,password

Tuesday, October 13, 2009

RT90 som SWEREF99 via ArcIMS

Vi hade ett litet problem med ett kartlager som inte fungerade i produktionsmiljön efter våran konverteringen av alla kartlager till SWEREF99. För att få det att fungera så blev vi tvungna att ta till on-the-fly projicering via ArcGIS och ArcIMS. Via ArcIMS gick det att sätta upp ett FeatureCoordsys i konfigurationen http://www.esri.com/news/arcuser/0205/files/georef_arcims.pdf http://webhelp.esri.com/arcims/9.3/General/mergedProjects/ArcXMLGuide/elements/featurecoordsys.htm lite lurigt var att datum projiceringen bara fungerar till WGS_1984, men som tur är så är det i SWEREF i princip samma. Efter att ha prövat ett gäng med RT90 till WGS_1984 så hittade vi en transformation som fungerade 8195 http://webhelp.esri.com/arcims/9.3/General/mergedProjects/ArcXMLGuide/elements/dattrans_alpha.htm. That saves the day!

Saturday, October 10, 2009

Introduktion till .Net 4.0

Oj, oj nu blev det tätt mellan blogginläggen men jag har även kollat på denna presentation som jag tycker var bra: http://www.msdev.com/Directory/Description.aspx?eventId=1271

Installation
Side-by-side, fungerar med tidigare versioner.

Dynamiska språk

IronPython, IronRuby, Nytt i .Net 4.0 är Dynamic Language Runtime, Ligger som ett lager ovan på CLR

C#

Named parameters

 • Lägga parametrar i olika ordning
 • Default värde
 • Optional parameters

VB.Net

Multi-line Lambda

F#

Nytt språk, som kommer. Funktionellt språk som innebär att man beskriver vad man ska gör i större grad än hur man vill att datorn ska exekvera. Ett steg längre ifrån hårdvaran.

MEF
Plug-In ramverk för Applikationer

 • Attribut för Import, Export
 • CompositionContainer, Catalog
 • System.System.CompositionModel.Composition för Hosting

Threads

 • CountDown Events
 • Barriers
 • Ger möjlighet att vänta in delprocesser

CodeContract

Assert i all ära men här kommer det som chefen vill att man ska göra, dvs beskriva vad gränssnitten stöder och på så sätt få bättre kvalité på koden.

 • System.Diagnostics.contracts
 • PreConditions
 • PostConditions
 • Invariants

.Net 4.0 och Visual Studio 2010.

Sprang på en presentation som Scott Guthrie http://channel9.msdn.com/posts/matthijs/Scott-Guthrie-Visual-Studio-2010-and-NET-Framework-40/ gjort om .Net 4.0 och VS2010. Intressant en och halvtimmes genomgång av "vissa delar" som kommer i VS2010. Några grejer som fastnade...
Fokus på att läsa och hitta i kod:
 • Markerar parametrar, så "highlightas" parametrarna i koden.
 • intellisence, sökbar med regexp, behöver inte vara objekt namn eller metod namn... Sök på en del av ett metodnamn så kommer namnen som matchas upp. Fungerar även med camelCase,dvs heter metoden GetParameterValue så går det att söka på GPV.
 • Ctrl - Shift - I, snabb sökning. Visar alla ställen i koden då
 • Call Hirarchy. Visar varifrån en metod anropas.

Debug History

 • Möjlighet att gå tillbaka och se värden på variabler mm.
 • Göra en dump av debug history i felhanteringen, och på så sätt få tillbaka läget som kunden eller testaren hade vid fel tillfället! Detta borde vara alla utvecklares våta dröm :)

web platform installer

IIS SEO Toolkit

 • Produkt för att kolla upp felaktigheter i dina siter som gör att du hamnar lågt i sökmotorerna sökningar.
 • http://www.iis.net/extensions/SEOToolkit
 • Installeras på en klient så man bheöver inte skräpa ned servern.
 • Fungerade både mot IIS6 och IIS7.

Customized config

VS2010 skapar som standardmässigt två anpassade configfiler Debug och Release (Ifall man valt att skapa projekt för 4.0). dessa innehåller kod för förändringar som krävs av web.config till Debug resp Release så har man conscction parametrar mm i web configen så får man ett ställ där man kan byta ut dessa. Tidigare han man varit tvungen att hacka detta i msbuild eller ha olika configfiler som länkats med i bygget.