Saturday, October 10, 2009

.Net 4.0 och Visual Studio 2010.

Sprang på en presentation som Scott Guthrie http://channel9.msdn.com/posts/matthijs/Scott-Guthrie-Visual-Studio-2010-and-NET-Framework-40/ gjort om .Net 4.0 och VS2010. Intressant en och halvtimmes genomgång av "vissa delar" som kommer i VS2010. Några grejer som fastnade...
Fokus på att läsa och hitta i kod:
  • Markerar parametrar, så "highlightas" parametrarna i koden.
  • intellisence, sökbar med regexp, behöver inte vara objekt namn eller metod namn... Sök på en del av ett metodnamn så kommer namnen som matchas upp. Fungerar även med camelCase,dvs heter metoden GetParameterValue så går det att söka på GPV.
  • Ctrl - Shift - I, snabb sökning. Visar alla ställen i koden då
  • Call Hirarchy. Visar varifrån en metod anropas.

Debug History

  • Möjlighet att gå tillbaka och se värden på variabler mm.
  • Göra en dump av debug history i felhanteringen, och på så sätt få tillbaka läget som kunden eller testaren hade vid fel tillfället! Detta borde vara alla utvecklares våta dröm :)

web platform installer

IIS SEO Toolkit

  • Produkt för att kolla upp felaktigheter i dina siter som gör att du hamnar lågt i sökmotorerna sökningar.
  • http://www.iis.net/extensions/SEOToolkit
  • Installeras på en klient så man bheöver inte skräpa ned servern.
  • Fungerade både mot IIS6 och IIS7.

Customized config

VS2010 skapar som standardmässigt två anpassade configfiler Debug och Release (Ifall man valt att skapa projekt för 4.0). dessa innehåller kod för förändringar som krävs av web.config till Debug resp Release så har man conscction parametrar mm i web configen så får man ett ställ där man kan byta ut dessa. Tidigare han man varit tvungen att hacka detta i msbuild eller ha olika configfiler som länkats med i bygget.

No comments: