Tuesday, October 13, 2009

RT90 som SWEREF99 via ArcIMS

Vi hade ett litet problem med ett kartlager som inte fungerade i produktionsmiljön efter våran konverteringen av alla kartlager till SWEREF99. För att få det att fungera så blev vi tvungna att ta till on-the-fly projicering via ArcGIS och ArcIMS. Via ArcIMS gick det att sätta upp ett FeatureCoordsys i konfigurationen http://www.esri.com/news/arcuser/0205/files/georef_arcims.pdf http://webhelp.esri.com/arcims/9.3/General/mergedProjects/ArcXMLGuide/elements/featurecoordsys.htm lite lurigt var att datum projiceringen bara fungerar till WGS_1984, men som tur är så är det i SWEREF i princip samma. Efter att ha prövat ett gäng med RT90 till WGS_1984 så hittade vi en transformation som fungerade 8195 http://webhelp.esri.com/arcims/9.3/General/mergedProjects/ArcXMLGuide/elements/dattrans_alpha.htm. That saves the day!

No comments: