Monday, August 31, 2009

Arena 42

Xlent och Ivar Jacobsson finns på Arena42, kom och snacka Essup med Ivar! Mer info finns här:
http://kampanj.xlent.se/arena42/

No comments: