Sunday, September 13, 2009

Löpteknik

Jag har senaste veckorna suttit och läst på lite om diverse olika löptekniker. Känns som att det finns en hel del som talar för att man tjänar på att inte sätta i hälen först. Sprang på en bra blogg http://gullfot.blogspot.com/2008/05/lpteknik.html som inspirerade mig att googla runt och läsa mer.

Chi Running http://www.chirunning.com som tar fasta på vad som är naturligt dvs hur springer du ifall du springer barfota, knappast med hälen först. Chi verkar iförsta hand vända sig till dom som springer längre än en mil. Här menar man att mid foot strike (MSF) är det enda vettiga eftersom det är mer ekonomiskt än att landa på balls of your feet (BOF), dessutom måste du bygga upp väldigt mycket benstyrka i vader mm, men varför skulle man vilja det när det finns är mindre slitsamt att landa med MSF?

Newton running http://www.newtonrunning.com tar fasta på dom fysikaliska lagarna, även här utgår man från hur man landar ifall man springer barfota. Dom har en väldigt talande beskrivning av skillnaden mellan mid/fore foot och heel isättning http://www.newtonrunning.com/run-better/optimal-running-form. Kroppen behöver mindre kompenserande rörelse i överkroppen för att löpa på främre delen av foten. Vilket gör att mindre energi behöver användas för varje steg. Känner igen det gungandet från löparspåren faktiskt.

Pose tekniken http://www.posetech.com/ har fått sitt namn från den posé som man gör vid växlingen mellan varje steg. Här fokuserar man på att landa på böjt ben och på BOF. http://www.posetech.com/pose_method/pose-method-of-running-technique.html

Många referenser går tillbaka till en bok "Running fast and injury free" som är skriven av Gordon Pirie http://wwww.gordonpirie.com/, och det löpsteg han beskriver är i mångt och mycket det som går igen i dom olika teknikerna jag hittat på nätet. Man ska INTE landa på hälen utan landa på fore foot och rulla över ned på hälen så att den hjälper till just i fasen då hela tyngden av kroppen paserar över benet. Gordon spyr galla över alla ortopediska skor som skofabrikanterna spottar ur sig och menar på att det är skor som tvingar folk att landa på hälen som rår för många skador inom löpningen.

Läst en massa för och emot på nätet om att löpa på främre delen av foten. Känslan är att det är lite som inom hästsporten en häst har olika gångarter beroende på fart där trav fungerar bra tills dom uppnår en viss fart där galopp tar vid eftersom det blir det minst energikrävande steget givet den högre farten. Så borde det även vara oss kan man tycka, när vi går sätter vi i hälen först men när vi löper så sätter vi i steget med främre delen av foten för att snabbare kunna sätta i nästa steg. Dvs springer man väldigt långsamt så kanske det är naturligare att landa på hälen, men jag tänker springa snabbt. :)

No comments: