Thursday, September 17, 2009

F# funktionellt språk från Microsoft.

Hittade igår en bra show som jag kollat på http://channel9.msdn.com/pdc2008/TL11/ som beskriver hur man använder F# på riktigt. Om jag förstått det hela rätt så är grejen att man beskriver vad man vill göra istället för hur datorn ska utföra det man vill att den ska göra (Imperativt C#, VB.Net). Dvs man kan skala bort mycket av den logik som man t.ex. i C# använder för att beskriva flödet datat ska ta i en applikation for, if else... Istället beskriver man vad man vill göra med informationen. Detta är extremt bra när man vill exekvera saker parallellt och asynkront, annars krävs en väldigt stor mängd kod för att göra och kontrollera anropen så dom blir parallella och asynkrona. F# verkar ha tagit syntaxen från OCml och fått tillgång till .Net ramverkets klassbibliotek. Språket verkar extremt kraftfullt, största problemet blir nog att lära sig tänka rätt. http://msdn.microsoft.com/sv-se/fsharp/default(en-us).aspx

No comments: