Wednesday, January 12, 2011

Error: Name 'InitializeComponent' is not declared.

Satt och labbade lite med Prism och konverterade Hello World exemplet från C# till VB.Net. När jag fick problem med felmeddeladet "Error: Name 'InitializeComponent' is not declared." visade sig ha med Namespace bytet jag gjort i klassen.

Tänkte att det kan vara en idé att berätta att det finns en lösning för det ifall någon annan råkar ut för samma problem någong gång, se isf detta inlägg på Silverlight forumet: http://forums.silverlight.net/forums/p/91690/211761.aspx

No comments: