Sunday, October 31, 2010

Använda SketchFlow och ArcGIS Silverlight/WPF Web APIs

Jag har kollat på möjligheterna att använda ArcGIS Silverlight/WPF Web APIs i SketchFlow för att göra GIS prototyper. Det känns som att det blir lite mer komplext att bygga en prototyp, men så här kan man iaf göra om man vill.

ESRIs komponenter läggs till i SketchFlow när man installerar API:erna. Vill man lägga till ett bagrundslager så kan man lägga till en karta:


Sen lägga till ett bagrundslager via egenskaper:

Observera att det finns möjlighet att välja flera olika "data källor":

Genom att välja ett tiled layer så går det att koppla upp sig mot bakgrundslager via arcgis.com:


Det går även att lägga till grafiklager och skapa geometrier i detta via AXML editorn:


Som sagt lite mer komplext och knyter sig till ESRIs produkt för Silverlight/WPF för att skapa sin prototyp, vilket kan ha sina för- och nackdelar.

No comments: