Sunday, October 31, 2010

Använda SketchFlow för att skapa GIS prototyper.

Har suttit och klurat lite på hur man skulle kunna använda Microsoft SketchFlow för att skapa GIS prototyper. Det viktigaste i en sådan prototyp är att man måste kunna beskriva när användaren skapar och jobbar med geometrier i kartan. Eftersom detta skiljer sig mot andra typer av applikationer.

För att illustrera geometrier så kan man göra så här
Linjer kan läggas till genom att använda Pen verktyget:

Sen sätter man om den Stroke som används av linjen till Base-Border Sketch:

På samma sätt kan man även göra när det gäller polygoner, men vill man ta en genväg så kan man använda Rectangle Sketch, då slipper man sitta och ändra utseendet på elementen.


För punkter kan man använda Circle sketch.


Genom att förändra border och background går det att skapa en fylld punkt.


Resultatet blir då:

No comments: