Tuesday, February 01, 2011

VS ger felmeddelande "Could not load file or assembly..." på 64bit maskin

Råkat ut för det här felmeddelandet några gånger nu "Could not load file or assembly..." Bloggar om detta så jag kanske kommer ihåg det tills nästa gång.

Får man felmeddelandet "Could not load file or assembly... " när man kör igång en applikation på en 64bitars maskin. Så kan det bero på att man refererar 32 bitars DLL:er i projektet. Om VS är satt på att bygga för "Any CPU" i Configuration Manager, så får man detta felmeddelande. Sätter man om projektet till att bygga "x86" istället så går det att köra projektet, detta gör man genom att lägga till "new" i solution plattform i Configuration manager.

No comments: