Wednesday, August 25, 2004

Prestanda i MOJava

Fick en aha upplevelse igår, problemet med prestandan i våra applikationer verkar bero på flera olika saker. Jag hade fått för mig att det var alla temporära objekt som skapades som gjorde att GC kördes och att GC påverkade CPU:n negativt. Fick ett tips av en kollega att slå av GC i OptimizeIt och kontrollera om det var samma beteende på applikationen då, det var det! Alltså är det prestandan i MOJava:s API för pannorering som kräver väldigt mycket CPU tid. Fick ett anna tips som gjorde att vi fick ned minnesuttnyttjandet ordentligt. Genom att lägga in en System.gc() varje gång en panorering sker så halverades minnesutnyttjandet i heapen, eftersom vi då tar bort temorära objekt som skapas under panoreringen. Nu återstår det bara att få rätsida på CPU användningen. Borde gå att hatera med prioritering av processer i operativet.

1 comment:

Unknown said...- Xoẹt xoẹt.

Một ngọn lửa điên dại tràn ngập quanh người của Tôn Thi Thi, ngay lập tức trong vòng phạm vi mấy nghìn thước cũng bị nó bao phủ.

Sau đó hỏa động này lại quay lại thân thể của Tôn Thi Thi, khí tức cường hãn tràn ngập, khí tức này chỉ có lục tinh Đấu Tôn mới có được.

- Tộc trưởng, tiểu thư đã đột phá tới lục tinh Đấu Tôn, đồng thời Xích Viêm Hỏa cũng đã kiểm soát tám phần rưỡi, lần này tiến vào Thúy Phong Cổ Nham Tôn gia nhất định sẽ tiến được dongtam
mu moi ra hom nay
tim phong tro
http://nhatroso.com/
nhạc sàn
tổng đài tư vấn luật
văn phòng luật hà nội
tổng đài tư vấn luật
thành lập công ty trọn gói
http://we-cooking.com/
chém gió
trung tâm tiếng anhvào năm vị trí đầu tiên.

Hắc Sơn trưởng lão cất tiếng.

- Thực lực của lục tinh Đấu Tôn có tám phần rưỡi xích viêm hỏa coi như không tệ, gặp phải thất tinh Đấu Tôn cũng có thể đánh một trâ.

Lão nhân kia cất tiếng nói.

- Tộc trưởng, thực lực của tiểu thư không có vấn đề gì, mặt khác lần này Nhạc Thành cũng quay trở về Nhạc gia, hắn và tiểu thư có quan hệ rất tốt, nếu như hai người ở cùng một chỗ thì không có vấn đề gì.