Thursday, March 16, 2006

.Net XsdClassesGen

Sökte information om hur man kan generera klasser på samma sätt som man genererar typade dataset från ett xsd-schema. Det visade sig att detta stöd saknas i Visual Studio 2005 hittade dock denna custom tool som gör just detta http://www.sellsbrothers.com/tools/#xsdClassesGen. Detta görs genom att xsd.exe körs i bakgrunden med rätt växlar men allt sker inne i VS vilket är precis vad jag ville. Observera att portningen till VS 2005 finns här http://dotnetjunkies.com/WebLog/appeng/archive/2004/11/04/31021.aspx
Har problem med åäö i schemat och det verkar inte bero på xsd.exe ska kolla mer på det kan vara hur filerna hanteras i XsdClassesGen...

No comments: