Thursday, March 16, 2006

web project i VS2005

En intressant sak i VS2005 är att MS valt att ta bort webproj filen, vilket gör det lite knepigt hur man ska hantera att lägga till referenser i GAT. referenserna hateras på detta sätt http://geekswithblogs.net/pag/archive/2005/09/15/53875.aspx vilket skapa vissa problem, som tur är så finns det ett sätt att hantera detta programmerings genom att använda den ej dokumenterade wswebsite.interop för att lägga till referenser http://custom.programming-in.net/articles/web/.net.Framework.2.0/VsWebSite.Interop/type.asp använde reflector http://www.aisto.com/roeder/dotnet/ för att förstå hur den fungerade och kunde till sist få det att fungera.

1 comment:

admin said...

Hi, great to see your website. I like the content and the research done behind every aspect of your blog. It looks great and very knowledgeable. Keep it up the good work. best hostgator coupons code