Saturday, March 25, 2006

SQL Server 2005

Har varit på kurs för att uppdatera mig på vad som är nytt i SQL Server 2005. Till skillnad mot många andra produkt uppgraderingar man sett så känns det som att denna verkligen är fullmatad med nyhter som kommer att göra livet lättare för oss utvecklare. Nytt är bl.a.
  • T-SQL har fått Ranking, Pivot, Unpivot, try catch, CTE (Common table expressions) mm.
  • CLR integrationen dvs det går att bygga procedurer mm i .Net. Fördelen är att man kan avända T-SQL till det som det är bra på och .Net på mer CPU krävande loopar mm.
  • XML datatyp, spara XML som XML i tabellerna och sök med XQuery för att hitta och ändra information i databasen.
  • Service broker, som att ha MSMQ i databasen, perfekt för asynkrona uppgifter.
  • Native HTTP Endpoints, publicera en webservice direkt i SQL Servern (Ingen IIS krävs.)
  • Reporting Services, Custom report items http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms345231(SQL.90).aspx. Model builder mm.
  • Notification Services, lägga upp subscribers som notifieras då förändringar sker i datat så att man kan uppdatera klienter då förändringar sker, utan att behöva polla informationen.
  • Integration Services, som att ha Biztalk i databasen... Upp hottad DTS som gör det möjligt att loopa mm genom att göra drag och släpp i GUI vilket gör det enormt kraftfullt.

No comments: