Tuesday, March 31, 2009

MSMQ, WCF och IIS7

Vi har satt upp så att vi ska kunna köra WCF via MSMQ och en bra resurs att läsa om man vill få det att fungera på IIS7 är Tom Hollander's bloggar på ämnet:
http://blogs.msdn.com/tomholl/archive/2008/07/12/msmq-wcf-and-iis-getting-them-to-play-nice-part-1.aspx
http://blogs.msdn.com/tomholl/archive/2008/07/13/msmq-wcf-and-iis-getting-them-to-play-nice-part-2.aspx
http://blogs.msdn.com/tomholl/archive/2008/07/14/msmq-wcf-and-iis-getting-them-to-play-nice-part-3.aspx

No comments: