Friday, November 20, 2009

Silverlight 4 Beta släppt på PDC.

Såg att Microsoft släppt Silverlight 4 Beta på PDC, här finns en beskrivning av vad som är nytt: http://silverlight.net/getstarted/silverlight-4-beta/#whatsnew Intressant att se att det kommer stöd för utskrifter.

No comments: