Saturday, December 05, 2009

Bing Maps Silverlight API V1.0 är släppt.

Missat det här men Microsoft har i november släppt BingMaps API:erna i version 1.0. http://www.bing.com/community/blogs/maps/archive/2009/11/09/bing-maps-silverlight-control-1-0-released.aspx Man bygger på Silverlight 3.0 och token-hanteringen är utbytt till ett appid. Microsoft verkar ha lite olika prismodeller som finns beskrivna här: http://www.microsoft.com/maps/product/licensing.aspx Det är gratis för oss utvecklare när vi håller på att utvecka och så länge man inte publicerat lösningen ut mot internet.

No comments: