Tuesday, January 12, 2010

Verktyg för enhetstestning i Silverlight.

Rockey Lhotka skriver på sin blog om ett verktyg för enhetstestning för silverlight, så går man igång på enhetstestning och silverlight, så är det nog värt att kolla upp StatLight: http://www.lhotka.net/weblog/StatLight.aspx

No comments: