Thursday, May 07, 2009

När använda SOAP eller REST?

Jag sprang på den här keynoten som David Chappell hade haft på ESRIs utvecklarkonferens. Det är en bra presentation om när man ska använda REST eller SOAP.
http://proceedings.esri.com/library/userconf/devsummit09/papers/keynote_chappell.pdf

No comments: