Thursday, May 07, 2009

XLENT Technology först med Ivar Jacobsons nya utvecklingsmetodik

Pressmeddelande om Essup är släppt:
Som den första och hittills enda partnern till Ivar Jacobson International, kan XLENT Technology nu erbjuda systemutveckling med Ivar Jacobssons nya arbetssätt: Essential Unified Process (EssUP). Det innebär snabbare och bättre resultat, samtidigt som kunderna kan kontrollera att IT-projektet träffar de affärsmässiga målen.
http://www.newsdesk.se/view/pressrelease/xlent-technology-foerst-med-ivar-jacobsons-nya-utvecklingsmetodik-292007

No comments: