Wednesday, February 17, 2010

Compress av ArcSDE.

Misslyckad prodläggning igår som berode på att compress jobbet inte flyttade över alla förändringar i delta (add och delete) tabellerna till bas-tabellerna. En bra beskrivning av Compress av ArcSDE geodatabaser finns här: http://resources.esri.com/help/9.3/geodatabase/Blog/GDB_Rep_Compress.pdf det visade sig att vi hade missat att göra reconcile och post på versionerna, så att en version blev hängande med state som inte pekade på samma som den andra vilket gjorde att compressen inte flyttade in dess förändringar. Versionerna ska postas till default ifall man vill vara säker på att delta tabellerna ska tömmas. ESRI har även Batch jobb som kan hjälpa till med detta http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/body.cfm?tocVisable=1&ID=2579&TopicName=Automating%20reconcile%20and%20post

No comments: