Saturday, February 20, 2010

Combobox i verktygsfält i ArcGIS Engine eller implementera IToolControl.

När man bygger verktyg för ArcGIS Engines verktygsfält, så kan man utgå från dom templates som installeras i visual studio enligt konceptet som finns beskrivet här: http://resources.esri.com/help/9.3/ArcGISEngine/dotnet/0bf044f6-dbcd-4d04-836e-3b5e47204818.htm.
Men ibland så vill man ju ibland göra lite mer avancerade saker. T.ex så kan man vara i behov av att lägga in en combobox i verktygsfältet. För att få det att fungera så krävs det lite mer kodning, man måste implementerar interfacet ICommand eller ITool (ifall man vill ha ett verktyg med tillgång till displayen) istället för basklasserna. Samt ärva från en System.Windows.Form.Combobox. Utöver detta så krävs det även att man implementerar interfacet IToolControl se http://resources.esri.com/help/9.3/ArcGISEngine/arcobjects/esrisystemui/itoolcontrol.htm. Esri beskriver här hur man måste göra för att knyta kontrollen till verktygsfältet. Handle referensen till comboboxen måste exponeras vid implemenation av interfacet.

No comments: