Thursday, July 01, 2010

Exkludera filer från källkodshantering i Visual Studio.

Är tvungen att kolla upp detta gång på gång, så nu skriver jag upp det i bloggen så kanske jag kommer ihåg det tills nästa gång. Om man vill göra detta i ett vanligt projekt så är det relativt enkelt, gäller bara att komma ihåg att det är under source control i file menyn man ska söka:

1.In Visual Studio, open Solution Explorer and select the file to exclude.

2.On the File menu, click Source Control, then click Exclude from Source Control.

3.When you are ready to place the file under source control, you can access the File menu and click Source Control, then uncheck Exclude from Source Control.

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/66tw9ezk(VS.90).aspx

Annat är det med Web sites, här känns det som att källkodshanteringen itne riktigt fungerar på samma sätt, men det går att göra "undo pending changes" på dom filer man inte vill ska läggas till:

Delete files that you want to exclude, add them to were they were again, but do not checkin yet. Then on source control undo pending changes. After that these files would not be source controled items.


http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/tfspowertools/thread/f4595ff1-059c-4a33-a3c6-2f22961a73c7

No comments: