Wednesday, August 31, 2011

The breakpoint will not currently be hit. no executable code is associated with this line... VS2008

Was trying to debug a ASMX web service in VS2008. But the breakpoint was not hit and when hovering over the breakpoint it said:
The breakpoint will not currently be hit. no executable code is associated with this line...
did some googling on the topic and guess what: Toggle to release and back to debug again does the trick! Writing it down in case I stumble into this again.

4 comments:

Atul Bhilare said...

Yes It did worked for me. Any reason why VS 2010 doesn't stop at Breakpoint? Thanks

Atul Bhilare said...

It worked for me. Any reason why VS 2010 does not stop execution at break point? Thanks

MathiasWestin said...

Usually it because the debug symbols aren't loaded, might be running release instead of debug or the wrong version of a component. In this case I don't know but probably a bug in VS.

Unknown said...

dongtam
mu moi ra hom nay
tim phong tro
http://nhatroso.com/
nhạc sàn
tổng đài tư vấn luật
văn phòng luật hà nội
tổng đài tư vấn luật
thành lập công ty trọn gói
http://we-cooking.com/
chém gió
trung tâm tiếng anhđó.

Vũ Văn Hạo Nguyên kích động mà nói.

Ở bên trong kết giới, Yến Hiểu Kỳ cũng không biết rằng mình đột phá tới Thiên Nhãn Nhiếp Hồn đã khiến cho cả Vũ Văn gia chấn động như vậy, sau một hồi Yến Hiểu Kỳ mới từ từ thu hồi ma pháp lực,

Hai mắt của Yến Hiểu Kỳ mở ra, một mị quang tràn ngập cùng với Cửu Chuyển Yêu Đồng của Yêu Huyên thì có điểm tương tự.

- ma pháp sư cấp tám hậu kỳ, cuối cùng ta cũng đã đột phá.

May mà có đan dược hỗ trợ, nếu không thì không có cách nào đột phá.

Yến Hiểu Kỳ lẩm bẩm nói, chỉ là Yến Hiểu Kỳ biết rõ mình bị kẹt trong bình cảnh không cách nào đột phá, may mà có hai viên đan dược của Nhạc Thành hỗ trợ nếu không thì không thể thành công.

- Linh châu, mình có nên lấy nó không?

Nhìn thấy linh châu trắng noãn trên không trung, Yến Hiểu Kỳ đã tiến tới bên cạnh đưa tay nắm lấy, nàng muốn cầm lấy linh châu đưa cho Nhạc Thành.

- Xoẹt.