Saturday, April 10, 2010

Databinding mot ITable i ArcGIS Engine

Har jobbat med databinding i CAB mot objektstrukturer för att testa hur CAB och MVC patternet fungerar tillsammans med EventBrokern, då frågan kom upp hur gör vi om vi vill kunna göra databinding direkt mot en ITable i ArcObjects? Hittade ett bra exempel http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.2/NET/a6eb84fb-93db-4bc3-82a9-874d8890a8ca.htm på ESRIs EDN site som jag modifierat lite och byggt in i ett CAB projekt. Lösningen som dom gjort bygger på att man wrappar ITable i en BindingList.


Applikationen läser in en shapefil som läggs in i kartan och samma kartlager läggs som en ITable in via databinding in i tabellen. Detta gör att förändringar i tabellen slår igenom i kartan.


No comments: