Saturday, April 17, 2010

Public Resource.resx

Lade till en Resource.resx fil i ett av mina projekt och försökte komma åt ResoureManager objektet från en annat projekt, men fick ett kompileringsfel. :( Det visade sig att VS standardmässigt skapar resursfiler som Internal/Friend isf Public, vilket gör att klasserna bara går att komma åt internt i samma assembly. Detta går att lösa genom att hacka i den automatgenererade koden men det är ajjabajja , det vill man inte göra. Visar sig att det går att byta custom tool som skapar koden, vilket är en bättre lösning:

Byt från ResXCodeFileGenerator till PublicResXFileCodeGenerator så får man en resurs klass som är public.

No comments: