Saturday, April 17, 2010

VB.Net och Shared Sub Main

Som standard så startas VB.Net applikatioenr via en Main Formulär men ibland vill man lägga in loggning eller liknande direkt när en appliation startar isf att lägga det i Form_Load. Hade problem med att få en VB.Net applikation att starta via Sub Main:

<STAThread()> _
Public Shared Sub Main()

End Sub


Förväntade mig att se den som ett val under properties på appliaktionen men icke:


Visade sig att det krävs att man klickar ur "Enable application framework" för att Sub Main ska komma upp som val i VB.Net.

No comments: