Monday, May 31, 2010

ArcGIS Engine 10.0, platform target x86.

Nytt i ArcGIS 10.0 är att ESRIs assemblies är kompilerade mot x86 plattformen. Detta innebär att alla projekt som refererar ESRIs DLL:er måste sättas till x86. Annars får man ett felmeddelande i stil med:
Could not load file or assembly 'ESRI.ArcGIS.Version, Version=10.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=8fc3cc631e44ad86' or one of its dependencies. Det går inte att hitta filen.

Så vid uppgradering av ArcGIS 9.3 applikationer till 10.0, så får man hålla koll på hur plattformen är satt.


Läs mera här: How to migrate ArcGIS 9.3 Desktop and Engine stand-alone applications to ArcGIS 10, Platform CPU target change

No comments: