Wednesday, May 05, 2010

Slå ihop PDF filer med iTextSharp.

Fick en fråga om jag kunde lägga till en sida med text i en rapport som vi genererar via reporting services. Och visst kan man det men då kommer man bli tvungen att underhålla en sida med text via rapporten vilket inte känns så bra. Ett annat alternativ som kändes mer lockande var att kombinera ihop PDF:en som skapas från reporting services med text sidan som en PDF. Så att dom kan underhållas var för sig.

Testade att skapa en applikation för att slå ihop två PDF:er och använde iText# som vi använder i andra projekt och utnyttjade ett exempel som jag hittade på nätet: http://khsw.blogspot.com/2006/04/merge-pdf-files-using-itextsharp.html gjorde enklast möjliga kod:

Dim destination As String = "c:\\testPDF.pdf"

Dim source As List(Of String) = New List(Of String)

source.Add("c:\\1.pdf")
source.Add("c:\\2.pdf")

PdfMerge.MergeFiles(destination, source.ToArray())

Fungerar hur bra som helst!

No comments: