Thursday, May 27, 2010

ArcGIS Engine 10.0, RuntimeManager

Nytt i ArcGIS 10 är att ArcGIS desktop och ArcGIS Engine distribueras till var sin katalogstruktur (What's new for developers at 10), detta för att det oberoende av varandra ska gå att lägga in service packar. Detta innebär också att när man bygger standalone applikationer, så måste man välja vilken runtime man vill köra sin applikation under. När man väljer att skapa en ny MapControl Application project så läggs automatiskt kod in i Program.cs för att hantera detta:

 if (!RuntimeManager .Bind(ProductCode .Engine))

 {

   if (!RuntimeManager .Bind(ProductCode .Desktop))

   {

     MessageBox .Show("Unable to bind to ArcGIS runtime. Application will be shut down." );

     return ;

   }

 }

 Värt att notera det nya RuntimeManager objektet som ESRI använder för att göra bind mot runtime versionen. Detta måste göras i koden innan några ArcObjects objekt anropas.

No comments: